Nadčasový luxusní nábytek vyrobený v EU.
SLEVA 5 % – AKCE do 30. června na K&M postele (kromě výprodeje), zadejte v košíku kód "DAME5".

Obchodní podmínky

Jsme společnost A – PROMAX s.r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, U Krbu 1434, 100 00, IČO: 272 34 703, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 106520.

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.svetdami.cz.

 

I. Úvodem

 1. Tyto obchodní podmínky upravují naše vztahy, pokud nakoupíte v našem internetovém obchodě www.svetdami.cz. Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než píšeme v těchto podmínkách, má tato naše dohoda samozřejmě přednost.

 2. Pokud u nás nenakupujete v rámci své podnikání, jste v roli spotřebitele. Naše právní předpisy vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách.

 3. Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet.

 

II. Jak funguje nakupování na našem e-shopu

Naše zboží

 1. Na našem webu najdete informace o ceně a popis našeho zboží.

 2. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a jiných poplatků. V ceně není zahrnuto balné a doprava – tyto náklady se liší podle typu, který si vyberete.

 3. Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, není závazná a smlouva mezi námi nevzniká.

 4. Tím, že máme zboží na webu vystaveno, vás informujeme o jeho vlastnostech a ceně. Vaši objednávku ale musíme ještě sami potvrdit, aby mezi námi vznikla závazná smlouva (tzn. ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

 

Jak probíhá objednávka

 1. Naše zboží si můžete pořídit na našem e-shopu prostřednictvím formuláře, který obsahuje informace o zboží, ceně, způsobu platby. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře a klikem na objednávkové tlačítko vytvoříte objednávku („Objednávka“).

 2. Před zasláním Objednávky si můžete zkontrolovat a změnit údaje.

 3. Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme, že k nám dorazila.

 4. Kupní smlouvu máme uzavřenou v okamžiku, kdy vám Objednávku přijmeme.

 5. Pokud nám bude Objednávka připadat neobvyklá (např. kvůli vysokému množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení. V takovém případě budeme mít uzavřenou kupní smlouvu, až od vás dostaneme potvrzení této Objednávky.

 6. Náklady na komunikaci (například internetové připojení apod.) v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od běžných sazeb.

 

Jak doručujeme zboží

 1. Zboží vám dodáme způsobem, který si v nákupním procesu zvolíte, na adresu uvedenou v Objednávce.

 2. Prosíme, pamatujte na to, že máte povinnost zboží převzít. Pokud dojde k porušení této povinnosti, máme právo po vás chtít náhradu škody – tedy například náklady spojené s opakovaným doručováním.

 3. Prosíme, zboží ihned po převzetí zkontrolujte a jakékoliv vady nám bez zbytečného odkladu sdělte. Vyřešíme je v rámci reklamačního procesu (o tom více dále).

 

Jak můžete platit

 1. Kupní cenu a případné náklady na dodání zboží můžete hradit:
 • Dobírkou
 • Převodem
 1. Kupní cena je splatná dopředu. Zboží expedujeme po připsání příslušné částky na náš účet.

 2. Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad – fakturu, kterou odešleme v elektronické podobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

 3. Jsme plátci DPH. Informaci o celkové ceně zboží včetně DPH uvádíme vždy u nabídky zboží.

 

 

III. Odstoupení od smlouvy – poučení pro spotřebitele

 1. Pokud jste spotřebitel, máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, nemusíte přitom uvádět žádný důvod.

 2. V této lhůtě nám musíte dát vědět (e-mailem nebo dopisem) o odstoupení. Můžete taky použít tento formulář, ale není to povinné.

 3. Uveďte číslo objednávky, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět částku za koupené zboží.

 4. Odstoupit od kupní smlouvy nejde, pokud jste si objednali zboží upravené přímo vám na míru. Také nejde odstoupit od zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyjmul a z hygienických důvodů ho nejde vrátit.

 5. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme vám kupní cenu na číslo účtu, které nám sdělíte. Pokud jste hradili i dopravu, vrátíme vám zpátky i dopravné, ale jen v nejnižší možné částce, za kterou dopravu umožňujeme. Pokud vracíte jen část zboží, vrátíme vám dopravné v částce odpovídající nákladům na doručení této části, pokud je možné určit, že by náklady na dodání celé objednávky byly o částku vynaloženou na dopravu vraceného zboží nižší.

 6. Pro vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení, budeme ale potřebovat potvrzení o tom, že zboží bylo vypraveno zpět k nám. Zboží nám můžete zaslat nebo předat na adresu A-PROMAX s.r.o., U krbu 13, Praha 10, 100 00 Strašnice.

 7. Zboží vraťte kompletní, nesmí být opotřebené, upravené nebo poškozené. Pokud zboží nesprávným zacházením poškodíte (například znečistíte, roztrháte apod.), můžeme po vás žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a jednostranně ji započítat proti vrácené kupní ceně.
 8. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.

 9. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali dárek, platí, že darovací smlouva byla uzavřena s tzv. rozvazovací podmínkou. Odstoupením od kupní smlouvy (nebo její části) tedy dochází k rozvázání i této darovací smlouvy a dárek, prosíme, vraťte spolu se zbožím.

 10. V případě, že nejste spotřebitelem, ale nakupujete na IČO, možnost odstoupení od smlouvy se na vás podle tohoto článku nevztahuje.

 

 

IV. Jak reklamovat naše zboží a služby

 1. Odpovídáme vám za to, že naše služby a zboží při převzetí nemají vady. To znamená, že v době, kdy zboží přebíráte:
 • má zboží vlastnosti, které jsme si dohodli, a pokud dohodli, tak takové vlastnosti, které jsme u zboží popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našeho zboží a na základě naší reklamy;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze;
 • je zboží v odpovídajícím množství;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Pokud se vada objeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné. U spotřebního zboží odpovídáme za vady vzniklé po převzetí po dobu 24 měsíců. Toto se neuplatní na vadu zboží, pro kterou bylo zboží zlevněno, na obvyklé opotřebení věci jeho používáním nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

Jak zboží reklamovat

 1. Reklamaci nám pošlete nejlépe na e-mail: info@svetdami.cz nebo dopisem na adresu A-PROMAX s.r.o., U krbu 13, Praha 10, 100 00 Strašnice.

 2. Dopis nebo e-mail musí obsahovat:
 • vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci;
 • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložte doklad o nákupu).
 1. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození. Prosíme, pošlete nám ho čisté a kompletní.

 2. Na váš e-mail vám zašleme písemné potvrzení (reklamační protokol), který slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu najdete: kdy jste zboží reklamovali, jakou vadu jste nám uvedli a jaký způsob vyřízení reklamace si přejete.

Co můžete požadovat při reklamaci

 1. Podle své volby můžete chtít u vady, která je podstatná:
 • dodání nového nebo chybějícího zboží;
 • bezplatnou opravu;
 • přiměřenou slevu; nebo
 • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 1. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.

 2. Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

 3. Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, případně pokud se jedná o běžné opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.

 4. Vezměte také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

Jak vyřídíme reklamaci

 1. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamaci ale musíme vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak. Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte práva jako při podstatném porušení kupní smlouvy.

 2. Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 3. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

 

 

V. Závěrem

 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Nejsme vázáni žádným oficiálním kodexem chování. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

 3. Naše vztahy se řídí českým právem, i pokud obsahují mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena vaše práva spotřebitele vyplývající z předpisů.

 4. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Nesmíte kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu.

 5. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat.

 6. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na info@svetdami.cz

 

V Praze, dne 9. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.